NOA    ontwikkeling & authenticiteit0
0
00
Home

Zeer zwakke scholen

Scholen krijgen straks nog maar één jaar de tijd om van het predicaat ‘zeer zwak’ af te komen. Het wordt nu mogelijk om zeer zwakke scholen (afdelingen) die zich niet binnen één jaar verbeteren te sluiten of hun bekostiging in te trekken. Om te voorkomen dat dit nodig is, wil de minister scholen in een veel vroeger stadium stimuleren om pro-actief te handelen en te voorkomen dat ze het etiket ‘zeer zwakke school’ krijgen.

NOA heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de (zeer) zwakke scholen te ondersteunen bij hun kwaliteitsverbetering. Met resultaat!

Niemand wil het etiket 'zwakke school' op een internetsite vermeld hebben staan, geen leerkracht, geen directeur, geen bestuurder of toezichthouder, laat staan een ouder die zijn of haar kinderen naar deze school brengt! Netwerk Onderwijs Advies (NOA) ondersteunt de schoolleiding met een adequate aanpak waardoor uw school zich binnen relatief korte tijd  kan ontdoen van dit vervelende etiket.

NOA richt zich op het ontwikkelen van kwaliteit in het onderwijs. De rol van de schoolleiding en het bestuur hierin is van groot belang. Bereidheid om een kwalitatief goede school neer te zetten is ons inziens niet voldoende. Uit uw dagelijks handelen blijkt of u actief kiest om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren en blijkt of u voldoende talenten bezit om de gewenste kwaliteit te ontwikkelen. De medewerkers van NOA zullen echter als onafhankelijke managementadviseurs instaan voor uw belang en uw organisatie. Samen met NOA bereikt u uw doel!

zie ook www.noa-bv.nl

 

 NOA    ad.verdoorn@noa-bv.nl